Kościół jednym nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa (1 Kor 12, 12-20)

12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 13 Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.14 Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. 15 Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» - czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? 16 Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do ciała? 17 Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? 18 Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki umieszczając każdy z nich w ciele. 19 Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? 20 Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało.

Kościół to wspólnota wspólnot. Ciało złożone z żywych członków. Jezus powołał pierwszą wspólnotę apostolską i to On chciał Kościoła oraz naszego uczestnictwa w Jego życiu. Dziś nawet nasza parafia to tysiąc osób tworzących wspólnotę. Cały Kościół katolicki na świecie to 1, 214 mld ludzi. Bardzo dużo, aby autentycznie doświadczyć, pielęgnować i rozwijac ducha jedności i miłości prawdziwie chrześcijańskiej. Dlatego szansą i drogą do tego są wspólnoty i grupy, gdzie w mniejszym gronie można się umacniać, formować w oparciu o Słowo Boże, dialog, modlitwę i czynne życie służby wobec innych. Potrzebuję Was jako proboszcz, ale nade wszystko jako chrześcijanin i Wasz brat. Zapraszam więc do modlitwy w intencji naszych grup parafialnych. Do modlitwy o to, aby zrodziły się w naszej parafii wspólnoty i o odwagę dla każdego, kto odkrywa w sobie pragnienie takiej właśnie przygody - nowego i świeżego spojrzenia na Jezusa, na Kościół, na siebie i na znanych sobie ludzi. Może to być nowość i dla Ciebie! Tylko czy chcesz?

Script logo