"Żywy Różaniec" to niezwykle ważna grupa w naszej parafii. Gdzie dwóch, albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich - mówił Pan Jezus (Mt 18,20). Każda osoba, która chwyta za różaniec, każda, która się modli, każda, która gromadzi się wraz z braćmi - umacnia serce wspólnoty chrześcijańskiej.  Chroni w ten sposób siebie i innych przed pokusą bezczynności lub złudą aktywizmu. Ora et labora  (módl się i pracuj), to złota maksyma benedyktyńska - oby i zasada życia każdego z nas!

Tajemnice powinno się odmawiać następująco:

  • poniedziałek (tajemnice radosne)
  • wtorek (tajemnice bolesne)
  • środa (tajemnice chwalebne)
  • czwartek (tajemnice światła)
  • piątek (tajemnice bolesne)
  • sobota (tajemnice radosne)
  • niedziela (tajemnice chwalebne)

Różaniec tajemnice radosne

Różaniec tajemnice światła

Różaniec tajemnice bolesne

Różaniec tajemnice chwalebne

Script logo