ROZMOWA KANDYDATA DO BIERZMOWANIA Z PROBOSZCZEM

 

ZAKRES ZAGADNIEŃ:

 

  1. Kim jest Duch Święty? (zobacz: Katechizm Kościoła Katolickiego)
  2. Opisz rolę Ducha Św. w macierzyństwie Maryi? (Ewangelia według św. Łukasza: Łk 1 – 2)
  3. Dlaczego Jezus nazywał Ducha Św. Pocieszycielem i jaką rolę On miał pełnić? (J, 14-15)
  4. Kiedy Kościół widzialnie otrzymał Ducha Świętego, na kogo zstąpił i jakie były tego skutki? Co to jest Pięćdziesiątnica? (Dzieje Apostolskie: Dz 1 - 3)
  5. O czym mówił Piotr Żydom w Pięćdziesiątnicę i jaka była ich reakcja? (Dz)
  6. Kiedy w Kościele obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego? (data)
  7. Co nam daje przyjęcie Ducha Świętego? (List św. Pawła do Rzymian: Rz 5 – 8))
  8. Jesteśmy Świątynią Ducha Świętego – to znaczy? (1Kor, 2-3)
  9. Jaka jest rola Ducha Świętego w sakramentach, naszej modlitwie i uczynkach?
  10. Dlaczego „nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus”?(1 Kor 12,3)

 

 

Tutaj macie imiona Świętych z krótkim opisem patronażu: http://patroni.waw.pl/, ponieważ już niedługo będziecie musieli wybrać sobie nowego patrona. 

Script logo