DYSPENSA OD WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD POKARMÓW MIĘSNYCH W PIĄTKI


Wolni są od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki:
1. wszyscy, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie są przestrzegane kościelne przepisy postne,
2. wszyscy, którzy nie mają możliwości wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jestdostępne do spożycia.


Powyższa dyspensa nie dotyczy Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej.
Wierni korzystający z powyższej dyspensy powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego oraz złożyć ofiarę do skarbonki z napisem „Jałmużna postna”, albo częściej spełniać uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego.
Proboszcz może, dla słusznej przyczyny i według przepisów biskupa diecezjalnego, udzielać w poszczególnych wypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. To samo może uczynić również przełożony kleryckiego instytutu zakonnego lub stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim w odniesieniu do swoich podwładnych oraz innych osób przebywających na stałe w domu (KPK, kan. 1245). Na terenie większym niż parafia dyspensować może biskup diecezjalny (por. KPK, kan.87).

Script logo