Przykazania

WIERZĘ I WIEM » Przykazania

NOWE SFORMUŁOWANIE PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
I ICH WYKŁADNIA


1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od
prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w Okresie Wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach
pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Pierwsze przykazanie – święta nakazane
Świętami nakazanymi – poza niedzielami – są:
1. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia;
2. Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia;
3. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (data ruchoma);
4. Uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia;
5. Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada;
6. Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia.
Czwarte przykazanie – okresy i dni pokuty
Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności
chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin
powinien szczególnie praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest
istotą pokuty w Kościele.
Powstrzymanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności
serca.
Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie
przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
i post.
267
Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku (chyba że wypadnie
jakaś uroczystość liturgiczna) i czas Wielkiego Postu (KPK, kan. 1250). W te dni obowiązuje
nakaz powstrzymania się od zabaw.
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli
14. rok życia we wszystkie piątki (chyba że wypadnie jakaś uroczystość liturgiczna)
oraz w Środę Popielcową (KPK, kan. 1251); zaleca się ją zgodnie z polskim zwyczajem
także w Wigilię Bożego Narodzenia.
Post (ograniczenie ilości posiłków do trzech, w tym tylko jeden do syta) obowiązuje w
Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia (KPK,
kan. 1251).
Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od
chrześcijanina podjęcia innych form pokuty.