Ogłoszenia

 
 
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.02.2018.
 
1. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną – we wtorek, 19.02. od godziny 9:00.
2. Zapraszam na spotkanie Krąg biblijny – w czwartek, po Mszy św. (o 18:30).
3. Po spotkaniu Rady Duszpasterskiej podjęliśmy pewne ustalenia:
    - przeniesienie spraw biurowych z zakrystii do kancelarii parafialnej – od marca (dyżury);
    - sprzedaż gazet – w kruchcie lub przed kościołem;
    - prosimy o udostępnianie zdjęć, pamiątek związanych z życiem naszej Parafii (lata 2000 – 
      2001) – do kroniki wieńczącej 20 – lecie istnienia naszej Parafii. 
 
Wzrasta cena wywozu śmieci z cmentarza – gorący apel o zabieranie ich w miarę możliwości
do domowej utylizacji i segregacji (wieńce, szklane znicze).
W lutym sprzątanie kościoła to numery domów: 19 – 40 (w styczniu numery: 1 – 17.)