Ogłoszenia

 
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.09.2017.
 
1. Dzisiaj 3 niedziela miesiąca – Dzień Chorych w Parafii. Na Mszy o 15:00 - sakrament namaszczenia chorych.
    Odwiedziny w domach – w poniedziałek od 9:00 (lista w gablocie).
2. Zapraszam na spotkanie Krąg biblijny w czwartek o 19:00.
3. W przyszłą niedzielę przypada rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Kaliszu.
4. Sprzątanie kościoła we wrześniu (nr domów: 231 –217 ). 
5. Proszę odbierać w zakrystii prasę. Oby w każdym domu było choć jedno pismo katolickie.
6. Składka inwestycyjna zbierana dziś na Mszach świętych jest ostatnią w tym roku.
    Podjęliśmy bowiem na ostatniej Radzie Parafialnej decyzje, aby włączyć wszystkich Parafian
    do wspólnych dzieł remontowych, których nie jesteśmy wstanie realizować przy dotychczasowej formie
    i ofiarności regularnie praktykujących Parafian. W najbliższym czasie przedstawiciele Rady zaniosą
   do wszystkich domów koperty służące wsparciu remontu dachu na probostwie.
   Ofiary skalkulowane zostały na 100 zł od Rodziny i 50 zł od osoby samotnej na rok.
   Prosimy o wyrozumiałość i ofiarność. Można w miarę możliwości składać większe kwoty.
   Istnieje możliwość: wpłaty przy wręczeniu koperty, poprzez przyniesienie ofiary
   do biura parafialnego (w niedzielę pomiędzy Mszami św.) lub poprzez wpłatę na konto parafialne
   (dane osobowe, numer domu i tytuł „ofiara na Kościół”).
 
KONTO PARAFIALNE (INWESTYCJE):SBL Kępno 07 8413 0000 0021 4713 2000 0002

Proboszcz

Ks. Rafał Lubryka

WRZESIEŃ 2017
Lista ofiarodawców na sprzątanie kościoła 
Numery 231 – 217
 
ZALEGAJĄCY Z PŁATNOŚCIAMI:
Mońka Marek i Ewa (53)
Kwaśnik Roksana i Przemysław (53)
Mońka Bartłomiej (53)
Składnikiewicz Alicja (35)
Ruzik Marek i Edyta (26)
Wróbel Rafał i Sylwia (2)
Peliński Michał i Angelika (2c)
Sieczka Mirosław i Iwona (242)
Adamski Roman i Jadwiga (241a)
Dworakowski Michał i Justyna (235)
…………………………………………………………………………………………………. 
 
1. Juszczak Lech i Maria (231)
2. Józefkowicz Michał i Marzena(231)
3. Hadryś Patryk i Beata (231)
4. Krzak Jan (227a)
5. Krzak Marek i Ewa (227)
6. Krzak Adam i Kinga (227)
7. Przybylski Jakub (227)
8. Krzak Andrzej (226)
9. Krzak Daniel (226)
10. Błach Marcin i Ewelina(224)
11. Świątek Marek i Justyna (224)
12. Świątek Dawid (224)
13. Świątek Paweł (224)
14. Świątek Zenon (222)
15. Bacińska Stefania (221)
16. Kurzawa Marek (221)
17. Baciński Adam i Urszula (221)
18. Maciejewski Paweł,Magdalena (221
19. Warpas Andrzej (220)
20. Tyc Marian i Janina (219)
21. Libudzic Grzegorz i Alina (219)
22. Żurek Bogdan i Beata (219a)
23. Żurek Maciej (219a)
24. Solecki Piotr i Iwona (218)
25. Zięba Anita (218)
26. Solecka Julia (218)
27. Kucharski Marian i Anna (217)
28. Kucharski Rafał i Agnieszka (217)
 
 
 

 

Odwiedziny chorych w domach
Czwartek, 31 sierpnia od 9:00


  9:00 – 9:20 – Maria Golas
  9:30 – 9:50 – Regina Gorzawska
10:00 - 10:20 – Marta Wróbel
10:30 – 10:50 – Irena Nokiel
11:00 – 11:20 – Stefania Malik
11:30 – 11:50 – MariaFroń
12:00 – 12:20 – Cecylia Myśliwiec 
………………………………………………...

 

 

PODRĘCZNIKI I ZESZYTY UCZNIA 
DO KATECHEZY SZKOLNEJ
 
Dzieci 3 -letnie
Nasza Boża Rodzina – katechizm Władysław Kubik SJ (red.)
Religia dla dzieci trzyletnich (2011)
 
Dzieci 4 -letnie
Bóg kocha dzieci – katechizm Władysław Kubik SJ (red.)
Religia dla dzieci czteroletnich (2011)
 
Klasa 0:
„Jesteśmy dziećmi Boga” – katechizm Władysław Kubik SJ (red.)
Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 (2011)
 
Klasa I:
1) „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - katechizm - (wyd. 2)
Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej (2016) ks. Władysław Kubik SJ
2) „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” - zeszyt ucznia (wyd. 2)
Ćwiczenia do religii dla klasy I szkoły podstawowe (2016)
 
Klasa II:
1) Kochamy Pana Jezusa – katechizm (2012)
Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej
2) Kochamy Pana Jezusa - zeszyt ucznia (2012) Ćwiczenia do religii dla klasy II SP
 
Klasa III:
1) Przyjmujemy Pana Jezusa – katechizm
Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej Władysław Kubik SJ 
2) Przyjmujemy Pana Jezusa - zeszyt ucznia Ćwiczenia do religii dla klasy III SP
 
Klasa IV:
1) Zaproszeni przez Boga - katechizm (2012)
Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej Zbigniew Marek SJ
2) Zaproszeni przez Boga - zeszyt ucznia (2012) Zeszyt ucznia do religii dla IV klasy 
 
Klasa V:
1) Obdarowani przez Boga - katechizm (2013)
Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej
Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)
2) Obdarowani przez Boga - zeszyt ucznia (2013) Zeszyt ucznia do religii dla V klasy
 
Klasa VI:
1) Przemienieni przez Boga - katechizm (2014)
Podręcznik do religii dla klasy 6 szkoły podstawowej
Zbigniew Marek SJ, Anna Walulik CSFN (red.)
2) Przemienieni przez Boga - zeszyt ucznia (2014) Zeszyt ucznia do religii dla 6 klasy
 
Klasa VII:
Jezus uczy i zbawia - katechizm (2017)
Podręcznik do religii dla 7 klasy szkoły podstawowej Zbigniew Marek SJ (red.)
..........................................................................................................................................................
 
SIERPIEŃ 2017
Lista ofiarodawców na sprzątanie kościoła 
Numery 2b – 233
 
ZALEGAJĄCY Z PŁATNOŚCIAMI:
 
Mońka Marek i Ewa (53)
Kwaśnik Roksana i Przemysław (53)
Mońka Bartłomiej (53)
Składnikiewicz Alicja (35)
Ruzik Marek i Edyta (26)
Wróbel Rafał i Sylwia (2)
………………………………………………………………………………………………….. 
SIERPIEŃ:
 
1. Wróbel Grzegorz (2b)
2. Peliński Marek i Iwona (2c)
3. Peliński Dariusz (2c)
4. Peliński Michał i Agelika (2c)
5. Golas Maria (1)
6. Golas Marek i Marzena (1)
7. Reutt Mieczysław i Jadwiga (243)
8. Reutt Piotr (243)
9. Sieczka Mirosław i Iwona (242)
10. Kulok Bogusław i Barbara (242a)
11. Marczak Wojciech i Agnieszka (241c)
12. Ciemny Henryk i Krystyna (241b)
13. Adamski Roman i Jadwiga (241a)
14. Gajewska Ewa (241)
15. Gajewska Aneta (241)
16. Peter Hildegarda (240)
17. Peter Eugeniusz (240)
18. Ślusarek Adrian i Anna (240)
19. Ospałek Krystyna (239)
20. Fras Sławomir i Elżbieta (239)
21. Malik Stanisława (237)
22. Malik Halina (237)
23. Słomiany Andrzej i Anna (236)
24. Słomiany Michał (236)
25. Dworakowski Michał i Justyna(235)
26. Korczak Adolf i Krystyna (234)
27. Grzona Adam i Małgorzata (234)
28. Adamska Helena (233)
29. Adamski Bogdan
30. Adamski Tomasz
................................................................................................................................
LIPIEC 2017
Lista ofiarodawców na sprzątanie kościoła 
Numery 13 – 2b
 
ZALEGŁE WPŁATY:
 
Mońka Marek i Ewa (53)
Kwaśnik Roksana i Przemysław (53)
Mońka Bartłomiej (53)
Składnikiewicz Alicja (35)
Sowiński Piotr i Bożena (33)
Ruzik Marek i Edyta (26)
Mońka Andrzej i Lidia (9)
Mońka Mirosław (9)
Majchrowski Dominik (6)
Pisula Ryszard i Katarzyna(3)
Pisula Adam (3)
Wróbel Rafał i Sylwia (2)