Ogłoszenia

 
 
 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 14.10.2018.
 
1. Obchodzimy XVIII Dzień Papieski (pod hasłem: Promieniowanie ojcostwa)
    – przed kościołem do puszek zbieramy ofiary na Fundusz Stypendialny.
    Dziś także Dzień Edukacji Narodowej. Życzymy wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom
    wielu osiągnięć w pięknej i wymagającej pracy z dziećmi i młodzieżą.
2. Za tydzień - Niedziela Misyjna i zbiórka do puszek na wsparcie misjonarzy.
3. Spotkania:
    Kręgu biblijnego – w czwartek o 19:00.
    Ministrantów z podstawówki – w sobotę o 10:00,
    Scholii – także w sobotę o 10:00
    (Dzieci Maryi – wyjątkowo w następną sobotę 27.10.).
   
Nabożeństwa różańcowe o 17:30 a w niedzielę - o 8:00 i 10:30.
 
Kartki na wymienianki za zmarłych znajdują się przy wyjściu z kościoła.
Można także składać ofiary za ławki.
 
Lista - sprzątanie kościoła w październiku 14 – 241B (we wrześniu były to numery: 35- 14).