Msza w sobotę

WIERZĘ I WIEM » Msza w sobotę

MSZA NIEDZIELNA W SOBOTĘ WIECZOREM

„Z liturgicznego punktu widzenia [pierwsze niedzielne] Nieszpory rozpoczynają dzień
świąteczny. W konsekwencji msza święta zwana czasem «przedświąteczną», która
jednak w rzeczywistości ma charakter w pełni świąteczny, jest sprawowana według
liturgii niedzielnej, co nakłada na celebransa obowiązek wygłoszenia homilii i odmówienia
z wiernymi modlitwy powszechnej” (Jan Paweł II, Dies Domini, 49).
„Biskupi uważają za swój pilny obowiązek zwrócić uwagę na przepis kan. 1248 KPK
obowiązujący wszystkich wiernych. Wymieniony przepis kanonu rozszerza czas sposobny
dla spełnienia obowiązku udziału we Mszy św. niedzielnej na sobotnie popołudnie,
a w święta nakazane na popołudnie poprzedzające święta" (Okólnik 9/83).
Pouczenie dla kapłanów w sprawie Mszy św. niedzielnej odprawianej w wigilie niedziel i
świąt nakazanych:
– na podstawie przepisów liturgicznych i uchwały Konferencji Episkopatu Polski z dnia
1 grudnia 1983 r., zadość czyni niedzielnemu i świątecznemu obowiązkowi uczestniczenia
w liturgii Najświętszej Ofiary Msza św. odprawiana po południu w soboty i wigilie
świąt nakazanych. Konsekwentnie uczestniczenie we Mszach odprawianych wcześniej,
np. z racji pogrzebu lub ślubu nie zadośćuczyni ww. obowiązkowi;
– obowiązują w wyżej wymienionych Mszach następujące przepisy liturgiczne: formularz
Mszy z niedzieli, recytowane lub śpiewane Chwała i Wierzę, czytania z niedzieli lub
ze święta nakazanego, obowiązek wygłoszenia homilii;
– Msza sobotnia lub w Wigilie świąt nakazanych winna być odprawiana o stałej godzinie
i zasadniczo jedna w danym kościele, dlatego należy dobrać czas najbardziej korzystny.