MSZA NIEDZIELNA W SOBOTĘ WIECZOREM

„Z liturgicznego punktu widzenia [pierwsze niedzielne] Nieszpory rozpoczynają dzień świąteczny. W konsekwencji msza święta zwana czasem «przedświąteczną», która jednak w rzeczywistości ma charakter w pełni świąteczny, jest sprawowana według liturgii niedzielnej, co nakłada na celebransa obowiązek wygłoszenia homilii i odmówienia z wiernymi modlitwy powszechnej” (Jan Paweł II, Dies Domini, 49).
„Biskupi uważają za swój pilny obowiązek zwrócić uwagę na przepis kan. 1248 KPK obowiązujący wszystkich wiernych. Wymieniony przepis kanonu rozszerza czas sposobny dla spełnienia obowiązku udziału we Mszy św. niedzielnej na sobotnie popołudnie, a w święta nakazane na popołudnie poprzedzające święta" (Okólnik 9/83).
Pouczenie dla kapłanów w sprawie Mszy św. niedzielnej odprawianej w wigilie niedziel i świąt nakazanych:
– na podstawie przepisów liturgicznych i uchwały Konferencji Episkopatu Polski z dnia 1 grudnia 1983 r., zadość czyni niedzielnemu i świątecznemu obowiązkowi uczestniczenia
w liturgii Najświętszej Ofiary Msza św. odprawiana po południu w soboty i wigilie świąt nakazanych. Konsekwentnie uczestniczenie we Mszach odprawianych wcześniej, np. z racji pogrzebu lub ślubu nie zadośćuczyni ww. obowiązkowi;
– obowiązują w wyżej wymienionych Mszach następujące przepisy liturgiczne: formularz Mszy z niedzieli, recytowane lub śpiewane Chwała i Wierzę, czytania z niedzieli lub ze święta nakazanego, obowiązek wygłoszenia homilii;
– Msza sobotnia lub w Wigilie świąt nakazanych winna być odprawiana o stałej godzinie i zasadniczo jedna w danym kościele, dlatego należy dobrać czas najbardziej korzystny.

Script logo