Intencje mszalne

   

 
INTENCJE MSZALNE, 13.10. – 20. 10. 2019
 
NIEDZIELA, 13.10. Dzień Papieski   
  8:30 – w pewnej intencji
          + Waldemara Brząkałę, Zuzannę, Stanisława Lampartów
11:00 + Halinę, Józefa Jańskich, Franciszkę, Agnieszkę, Jana Hełmińskich
          – za Parafian
___________________________________________________________________________________
WTOREK, 15.10.
18:00 + Joannę Kasprzak (od brata Czesława z żoną)
          + Joannę Kasprzak (od chrześniaczki Janiny z mężem)
___________________________________________________________________________________
ŚRODA, 16.10.
18:00 + Franciszka Kucharskiego, Helenę, Marka, Mieczysława Dobisiaków, Lesława Bukłada, Wandę,
             Bolesława, Stanisława Jędrysiaków, Stefanię, Wojciecha Wylęgów
___________________________________________________________________________________
CZWARTEK, 17.10.
18:00 + Zofię Tęsiorowską w 3 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny
18:30 + Józefę Jakubowską (od wnuczek Justyny i Żanety z rodziną)
___________________________________________________________________________________
PIĄTEK, 18.10.
18:00 + Reginę Gorzawską (od siostrzeńca Seweryna z rodziną)
 
___________________________________________________________________________________
SOBOTA, 19.10.
13:30 – Msza dziękczynna z okazji Jubileuszu 90 – lecia OSP w Świbie
17:00 – w podziękowaniu Panu Bogu za 25 lat małżeństwa,z prośbą o dalszą  opiekę,błogosławieństwo
             w rodzinie
           - chrzest Poli Hanas
18:00 + Martę, Alojzego Wróblów, Laurę, Tadeusza Walczaków
___________________________________________________________________________________
NIEDZIELA, 20.10. Dzień Misyjny   
  8:30 + Zygmunta Bystrego (od Wróblów,Mortów,Gąszczaków,Rybczaków)
          -  za wstaw. św. Katarzyny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i
             błogosławieństwo w rodzinie 
11:00 + Michała i Stanisława Szefnerów
           - w podzięce za 40 lat małżeństwa, przez wstaw. MB Różańcowej i św. Katarzyny - o zdrowie i
             błogosławieństwo na dalsze lata życia
15:00 – za chorych
___________________________________________________________________________________