Dyspensy

WIERZĘ I WIEM » Dyspensy

DYSPENSA OD WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI
OD POKARMÓW MIĘSNYCH W PIĄTKI


Wolni są od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki:
1. wszyscy, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, w których nie są przestrzegane
kościelne przepisy postne,
2. wszyscy, którzy nie mają możliwości wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest
dostępne do spożycia.
Powyższa dyspensa nie dotyczy Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej.
Wierni korzystający z powyższej dyspensy powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego
oraz złożyć ofiarę do skarbonki z napisem „Jałmużna postna”, albo częściej spełniać
uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego.
Proboszcz może, dla słusznej przyczyny i według przepisów biskupa diecezjalnego,
udzielać w poszczególnych wypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego
lub dnia pokuty, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne.
To samo może uczynić również przełożony kleryckiego instytutu zakonnego lub
stowarzyszenia życia apostolskiego na prawie papieskim w odniesieniu do swoich podwładnych
oraz innych osób przebywających na stałe w domu (KPK, kan. 1245).
Na terenie większym niż parafia dyspensować może biskup diecezjalny (por. KPK, kan.
87).